وزیر نیرو از خاموشی ۴۰ تا ۴۵ درصدی جدول تعیین شده خبرداد. سید پرویز فتاح در پاسخ به سئوال خبرنگار ابرار اقتصادی درخصوص وضعیت فعلی خاموشی های كشور گفت: این جداول محتمل است و تاكنون لازم نشده همه آن اجرا شود ولی با این وضعیت گرما در كشور، خاموشی ها تاآخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت. وی در ادامه از اعمال نشدن ۶۰ درصد خاموشی های تعیین شده خبرداد و افزود: در بعضی از مناطق به دلیل نبود نیاز خاموشی ها انجام نمی شود. به عنوان مثال در دو سه روز گذشته به دلیل مساعد بودن شرایط جوی خاموشی ها به حداقل رسیده بود. البته در برخی مناطق حساس هم مانند وزارتخانه ها، منابع آب، سفارتخانه ها و غیره طبق دستور خاموشی هااعمال نمی شود.