مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: الگوی مصرف آب برای شهروندان تهرانی ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز است كه این مصرف در حال حاضر دو برابر الگو تعیین شده است.

داوود ملایی اظهار داشت: استقرار حدود ۳/۱۹ درصد جمعیت كشور در استان تهران و مستقر بودن تنها ۴ درصد منابع آب كشور در این استان حاكی از این است كه تجمیع جمعیتی، تامین نیاز آب برای مصارف شرب، بهداشتی، كشاورزی و صنعت را با چالشی جدی مواجه كرده است.

وی تاكید كرد: سرانه آب استان تهران معادل ۵۰۰ لیتر است بنابراین اگر سرانه آب موجود برای تمامی مصارف هر نفر از هزار متر مكعب در سال پایین‌تر باشد مشكلاتی برای آن منطقه بوجود می‌آید.

ملایی تاكید كرد: برداشت سالانه ۱۵۰۰ میلیون متر مكعب آب از منابع زیرزمینی مجاز است در شرایطی كه هدفگذاری امسال برای مقابله با خشكسالی برداشت ۴۰۰ میلیون متر مكعب آب از منابع زیرزمینی است.