میزان خاموشی‌های برق در تهران از زمان ارائه جدول زمان بندی و هفتگی خاموشی و با همكاری مردم در صرفه جویی مصرف برق كاهش یافته است.

رشد مصرف برق در اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد بود كه در هفته اول تیرماه این رشد به ۵ درصد كاهش برسد و طبق گزارش‌های رسیده این رشد مصرف در هفته دوم تیرماه نیز كاهش پیدا كرده است.

بنابراین گزارش، اتفاقا به گفته مسئولان شركت توانیر كاهش رشد مصرف برق در تیرماه پس از ارائه جدول خاموشیها و همكاری بیشتر مردم با شركت برق بود. بنابراین ارائه جدول زمان بندی خاموشی برق در تهران موجب شد تا مشتركان برق بیش از پیش در صرفه جویی برق همت كنند.

در حال حاضر شركت توزیع برق تهران هفته سوم جدول زمان بندی خاموشی را برای تهران كه به ۱۱ گروه تقسیم شده اعلام كرده است و به نظر می رسد اگر صرفه‌جوییها به همین ترتیب ادامه پیدا كند و به ۱۰ درصد صرفه‌جویی مورد اشاره مسئولان وزارت نیرو برسیم دیگر شاهد خاموشی برق نخواهیم بود.