كتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» نوشته «مهدی آذریزدی» چندی پیش به زبان چینی ترجمه و در پكن منتشر شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این كتاب را «لی‌دون لی» به چینی برگردانده و انتشارات «نینگ‌شیا» در پكن آن را منتشر كرده است.

«قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» بازنویسی قصه‌های «كلیله و دمنه»، «مثنوی معنوی»، «مرزبان‌نامه»، «گلستان»، «گلستان و ملستان؛ كتاب‌هایی كه به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است» ، «منطق‌الطیر»، «سندباد نامه»، «قابوسنامه» و دیگر متون كهن ادبیات فارسی است.

این كتاب تاكنون بیش از ۳۰ بار در تهران منتشر شده و بسیاری از قصه‌های آن در برنامه رادیویی «قصه ظهر جمعه» خوانده شده است.

انتشارات امیركبیر سال ۱۳۴۰ چاپ نخست آن را منتشر كرده است.

مهدی آذریزدی، نویسنده این كتاب سال ۱۳۰۰ در محله خرمشاه در یزد متولد شد.