بحران کمبود آب زندگی صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان را تهدید می کند. بنا به گزارش جدید یک سازمان معتبر بین المللی، فساد در بخش مدیریت آب کشورها می تواند پیامدهای فاجعه باری به بار آورد و جریان نابودی محیط زیست را سرعت بخشد. از کمبود آب، اهالی کشورهای جهان سوم بیشتر رنج خواهند برد.

سازمان جهانی مبارزه علیه فساد یا شفافیت بین الملل که مقر آن در شهر برلین است، گزارش سال ۲۰۰۸ خود را که در ۲۵ ژوئن منتشر کرد، به «مساله فساد در بخش آب» اختصاص داد. در گزارش این سازمان غیردولتی گفته می شود بیش از دو میلیارد نفر در حال حاضر از کمبود آب رنج می برند. میکولوش مارشال کارشناس و مسوول کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی این سازمان در گفت وگو با بخش فارسی دویچه وله تاکید کرد اگر دولت ها به فساد در امور آب توجه نکنند، آتش جنگ های منطقه یی بر سر تامین و کنترل آب برافروخته خواهد شد.

● فساد مالی در بخش آب

به نظر کارشناسان سازمان جهانی مبارزه با فساد بحران کمبود آب زندگی صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان را تهدید می کند. این سازمان در گزارش سال ۲۰۰۸ تاکید دارد که فساد در بخش آب می تواند پیامدهای فاجعه باری به بار آورد و جریان نابودی محیط زیست را سرعت بخشد. در گزارش به این مساله اشاره می شود که از کمبود آب اهالی کشورهای جهان سوم بیشتر رنج خواهند برد. آب پس از هوا مهم ترین نیاز انسان است و با درنظرداشت اهمیت آن برای بشریت فساد نیز در این بخش توسعه یافته است.

به نظر میکولوش مارشال کارشناس و مسوول کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی سازمان جهانی مبارزه با فساد، کمبود آب یکی از مشکلات بزرگ بشریت است؛ «آب ماده خامی است که هیچ چیزی نمی تواند جایگزین آن شود و برای سلامتی انسان، امنیت مواد غذایی، انرژی و اکوسیستم بیشتر از هر چیز دیگر ضرورت دارد. فساد در بخش آب برای محیط زیست، رشد و توسعه، خوراک و انرژی تهدیدآمیز است.»

کارشناسان سازمان جهانی مبارزه با فساد معتقدند تغییر آب و هوا و کمبود آب در برخی نقاط دنیا موجب شده است برای دریافت و تامین آب به ویژه در سال های اخیر پرداخت رشوه رواج پیدا کند.

میکولوش مارشال یکی از مسوولان این سازمان در ادامه گفت وگو با دویچه وله گفت؛ «بیش از یک میلیارد نفر دسترسی قابل اطمینانی به آب ندارند. بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی نامناسب است. بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در نقاط مختلف جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند. این مشکلی است همگانی که به ویژه در آفریقا، امریکای لاتین و آسیای مرکزی بیشتر از آن رنج می برند.»

● ۸۰ درصد بیماری ها به دلیل آب آشامیدنی ناسالم است

سازمان شفافیت بین الملل در مورد مشکل آب در نقاط مختلف جهان اطلاعات زیادی را جمع آوری کرده است. در گزارش این سازمان آمده است که تا سال ۲۰۲۵ شمار انسان هایی که در کشورهای کم آب زندگی خواهند کرد به سه میلیارد نفر خواهد رسید. در این کشورها بیش از ۸۰ درصد بیماری ها با مصرف آب آشامیدنی ناسالم در ارتباط خواهد بود. گفته می شود در برخی از کشورهای آفریقایی هم اکنون زنان و دختران جوان، برای یافتن آب آشامیدنی باید ده ها کیلومتر راه را زیر آفتاب سوزان در بیابان های سوخته طی کنند تا برای خانواده های خود آب پیدا کنند. با درنظرداشت مشکل کمبود آب و گسترش فساد، چه راه حلی را سازمان مبارزه با فساد به دولت ها پیشنهاد می کند؟

میکولوش مارشال کارشناس این سازمان به این سوال چنین پاسخ داد؛ «به نظر من پاسخ ساده به این سوال این است که با مساله کمبود آب و رشد فساد در بخش آب باید با شفافیت برخورد کرد. مساله دیگر اینکه نباید مانع اطلاع رسانی در خصوص آلودگی آب شد. مردم باید در مورد پروژه های عظیم مثلاً نیروگاه های آبی یا طرح هایی که مربوط به مساله آب می شود، اطلاعات کافی داشته باشند و نظر آنها باید مورد توجه قرار گیرد. آنها باید بتوانند در مورد اجرای این پروژه ها با مسوولان و کارشناسان بحث و گفت و گو کنند و این پاسخی است که ما به مشکل فساد در بخش آب می دهیم.»

سازمان شفافیت بین الملل که در آلمان فعالیت می کند و دارای یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان است برای مقابله با فساد و رشوه خواری به دولت ها نیز کمک می کند. دولت ها طبق اصول کنوانسیون سازمان ملل متحد موظف هستند در ارائه اطلاعات خود، شفافیت به خرج دهند و در برابر جامعه پاسخگو باشند.