دو اثر منحصر به فرد نقاشی مربوط به دوران پیش از رافائل، در وضعیتی بغرنج در شهر آكسفورد انگلستان پیدا شدند و از خطر نابودی نجات یافتند.

به گزارش گاردین، این آثار در خانه یك مجموعه ساز بازنشسته در حالی پیدا شدند كه در آشپرخانه بالای یك بخاری برقی نصب شده بودند. ارزش این دو اثر توسط كارشناسان هنر بیش از میلیون ها دلار برآورد شده است. كارشناسان پس از مرگ جین پترسون مجموعه ساز انگلیسی برای برآورد ارزش خانه و اشیای او، به این دو اثر نقاشی به همراه مجموعه ای از كتاب های نفیس با ارزش بیشتر از میلیون ها دلار برخورد كردند. این دو اثر نقاشی توسط یكی از استادان دوران رنسانس اروپا به نام فرا آنجلیكو خلق شده اند و سالها به عنوان آثار گم شده در عرصه هنر مطرح بودند. انتظار می رود این دو اثر در یك حراج آثار هنری با ارزشی در حدود ۲ میلیون دلار به فروش برسند.