انجمن نقاشان ایران تصمیم گرفت نمایشگاه زمستانه انجمن را به بهانه از دست دادن چندی از اعضا در دو سال کذشته به آنها اختصاص دهد. این نمایشگاه در روز شنبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ساعت ۵ بعد از ظهر در نگارخانه ممیز واقع در خانه هنرمندان ایران در خیابان ایرانشهر افتتاح میشود و آثار هنرمندان زنده یاد مجید زرگنده ، مریم تاجیک ، حسن گلزار شهری و امین الله رضایی را به نمایش میگذارد.

ساعات بازدید روزهای عادی ۱۰ صبح الی ۲۰و پنجشنبه ۱۴ الی ۲۰ میباشد.

فاطمه یو بهمنش