محمود دولت‌آبادی دو رمان تازه‌اش درباره‌ی جنگ هشت‌ساله (دوران دفاع مقدس) و تاریخ معاصر ایران را به ناشر می‌سپارد.

این نویسنده‌ی پیشكسوت «طریق بسمل ‌شدن» درباره‌ی جنگ هشت‌ساله و جبهه را رمانی كوتاه و فشرده توصیف كرد، كه نگارشش به‌پایان رسیده است.

همچنین نگارش رمان «زوال كلنل» مربوط به تاریخ معاصر ایران تمام شده است، كه دولت‌آبادی گفت، تا آخر سال، ویرایش نهایی‌اش را انجام و بعد آن را به ناشر می‌دهد.

دیگر كتابی كه از او منتشر خواهد شد، «نون نوشتن» شامل یادداشت‌هایی درباره‌ی نوشتن و حاصل تجربیات چندین‌ساله‌ی این نویسنده است.

او در حال حاضر بازخوانی و ویرایش نهایی رمان سترگ «كلیدر» را برای چاپ بیستم توسط نشر فرهنگ معاصر در دست انجام دارد.

از سوی دیگر، «جای خالی سلوچ» دولت‌آبادی به قلم آنا ونسن به ایتالیایی ترجمه شده است كه در مراحل انتشار قرار دارد.

ترجمه‌ی انگلیسی این اثر به قلم كامران رستگار در سال جاری در آمریكا منتشر شد.

«باشبیرو»، «عقیل، عقیل»، «آهوی بخت من گزل»، «اوسنه‌ی باباسبحان»، «آن مادیان سرخ‌یال»، «روز و شب یوسف» و «سلوك»

از جمله آثار محمود دولت‌آبادی هستند.