یخ زدن آب سد مخزنی حسنلو در نقده موجب توقف فعالیت های صید صیادی در آب های این سد شد. اعضای تعاونی صید صیادی سد حسنلو با اعلام این كه فعالیت ۳۰ عضو این تعاونی به مدت یك ماه است كه به دلیل یخ بستن سطح دریاچه سد حسنلو متوقف شده است، افزودند: با افزایش میزان آب ورودی به سد از طریق كانال انتقال آب رودخانه ای جدار مشكل یخ زدگی سد قابل حل است. سربازی نماینده مجری طرح سدحسنلو هم در این زمینه گفت: هم اكنون تمام آب رودخانه جدار غیر از آن مقدار كه برای تداوم محیط زیست رودخانه لازم است به دریاچه سدحسنلو سرازیر می شود.