مدیر طرح نیروگاه خصوصی عسلویه كه به روش BOO در حال ساخت است از پیشرفت ۸۳ درصدی عملیات اجرایی بخش گاز این نیروگاه خبر داد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، مهدی خبازپیشه با اشاره به این كه این نیروگاه در ۶ واحد ۱۵۹ مگاواتی در حال ساخت است، تصریح كرد: در حال حاضر عملیات ساختمانی اصلی نیروگاه به اتمام رسیده و توربینهای همه واحدها روی فونداسیون قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای تبدیل این طرح به سیكل تركیبی گفت: براین اساس با اضافه شدن ۳ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی به نیروگاه، ظرفیت تولید برق آن به ۱۴۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

مدیر طرح نیروگاه عسلویه با بیان این كه عملیات ساخت خط لوله تامین گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه نیز آغاز شده است یادآور شد: در حال حاضر عملیات ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز این نیروگاه از حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیكی برخوردار است.