عملیات اجرایی ۱۴پروژه برق رسانی به ارزش هفت میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال، در مناطق برق گلستان، فیروزکوه، پاکدشت، در ایام دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق نواحی استان تهران ده پروژه از مجموع این ۱۴ طرح در منطقه برق پاکدشت است که از این میان مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال آن از محل اعتبارات شهرداری پاکدشت و مابقی از محل اعتبارات شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، تامین خواهد شد.

این پروژه ها شامل روشنایی معابر، دو مداره کردن شبکه، تامین برق متقاضیان مناطق، اصلاح شبکه ها و ... است.