ارتفاع سد كارون ۴، بلند‌ترین سد در حال احداث ایران به ۱۰۶ متر رسید و همزمان ۵۵ درصد تجهیزات نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی این سد نیز نصب شده است.

به نقل از روابط عمومی شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایرانی كه طی روزهای گذشته از سد و نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی كارون ۴ بازدید كرده است، درباره روند اجرای این طرح گفت: پیشرفت فیزیكی كل طرح سد و نیروگاه كارون ۴ تا پایان دی ماه به حدود ۵۰ درصد رسید و بتن ریزی بدنه سد به سرعت ادامه دارد.

شایان ذكر است كه دست‌اندركاران این طرح موفق شده‌اند در شهریور ماه گذشته با بتن‌ریزی ماهانه ۵۳ هزار متر مكعب، ركورد بتن ریزی در سد‌های كشور را كه پیش از این در اختیار طرح كارون ۳ بود را بشكنند. سد كارون ۴ كه قرار است در سال ۱۳۸۸ آبگیری شود، پس از احداث با ۲۳۰ متر ارتفاع بلند‌ترین سد بتنی كشور خواهد بود.

علی آبادی همچنین با اعلام رضایت از پیشرفت نصب تجهیزات نیروگاه این طرح گفت: ۵۵ درصد تجهیزات نیروگاه از جمله بخش اصلی توربین آن نصب شده و پس از آبگیری سد هر تابستان ۸۸، اولین واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه آن در انتهای سال ۸۸ وارد مدار خواهد شد و سه واحد ۲۵۰ مگاواتی دیگر نیز در فاصله های چند ماهه وارد مدار خواهند شد.

علی‌آبادی، مهمترین نیازهای این طرح را در مرحله كنونی، تخصیص به موقع اعتبارات و تامین سیمان ذكر كرد و گفت: سد و نیروگاه كارون ۴ پس از راه‌اندازی، قادر خواهد بود علاوه بر كمك به مهار سیلاب‌های مخرب زمستانی و بهاری خوزستان، سالیانه ۲۱۰۰ میلیون كیلووات ساعت برق تولید كند كه اگر قرار بود آنی مقدار برق با گاز با گازوییل تولید شود به حدود ۷۰۰ میلیون متر مكعب گاز و با لیتر گازوئیل نیاز بود.