۵ هزار و ۱۶۲ كنتور از۲۰۰ هزاركنتور آب درمناطق شهری استان همدان، زمستان امسال براثر یخ زدگی تعویض شد. كهریزی مدیر شركت آب و فاضلاب همدان گفت: یخ زدگی كنتورهای آب، ۳ میلیارد ریال خسارت به شركت آب و فاضلاب استان همدان وارد كرد. وی همچنین از ۳ هزار و ۱۳۵ مورد گرفتگی لوله در شبكه آبرسانی استان همدان خبر داد و افزود: تاكنون نیمی از این انشعاب ها، اصلاح و مرمت شده است.وی گفت: هم اكنون ۴۳ گروه ویژه در استان همدان آماده رفع مشكلات ناشی از یخ زدگی در شبكه هستند.