این روزها به رغم سردی هوا شاهد گرمی در گالری ها هستیم و این فضاهای هنری بی توجه به ‌تهران قندیل بسته به فعالیت خود ادامه می دهند . "گزارش خالی" عنوان نمایشگاهی از تازه‌ترین آثار "بیژن ‌اخگر" است كه در تهران نمایش داده ‌شده اند.

در نمایشگاهی كه از روز جمعه پنجم بهمن‌ماه جاری در ‌گالری باران برگزار شده ، حدود ۳۰ تابلوی انتزاعی این هنرمند مدرنیست و آوانگارد كه تاكنون دیده‌ نشده‌اند، ‌رونمایی شده اند. آثاری كه در این نمایشگاه عرضه خواهند شد، كارهایی انتزاعی از طبیعت، به‌همراه آثاری ‌متاثر از خال‌كوبی‌های اوست. این هفتمین نمایشگاه بیژن اخگر به‌شمار می‌رود كه از سال ۱۳۷۲ تاكنون، ‌بـه‌صـورت انفرادی و گروهی در ایران برپا شده است. ‌‌نمایشگاه یادشده تا ۱۸ همین‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه‌ باران واقع در بزرگراه ‌چمران، خیابان اوین، ابتدای شهید كچویی، شماره‌ سه، برپاست.‌ ‌ اما نمایشگاه گروهی آثار مجسمه و تندیس "اسطوره‌گران ایران" امروز ساعت ۱۹ در نگارخانه ‌شماره یك فرهنگسرای ملل به پایان می‌رسد. این نـمایشگاه شامل ۲۳ مجسمه و تندیس است.

‌همچنین نمایشگاه نقاشی جمعی از اساتید هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) بــــا مــضــمــــون عــــاشـــورا شــنــبـــه شــشـــم ‌بــهــمـــن ســاعــت ۱۶ تــا ۱۹ در نـگــارخــانـه كـمـال الدین بهزاد برقرار شد و تا یازدهم بهمن ادامه ‌دارد. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به بلوار كـشاورز، نبش خیابان ۱۶ آذر، شـمـاره ۳۱۶-‌۳۱۲‌ مـراجـعـه كنند . در عین حال نمایشگاه نقاشی آرتا بدرخجسته تا دهم بهمن، نمایشگاه باتیك سعیده ‌توكلی یازده تا ۱۷ بهمن، هفتمین نمایشگاه طراحی معاصر ایران ۱۸ تا ۲۴ بهمن، نمایشگاه دكوراسیون نسیم ‌میرهاشمی ۲۵ بهمن تا اول اسفند، نمایشگاه عكس بابك افشاری دوم تا هشتم اسفند، نمایشگاه نقاشی ویدا ‌جعفری ۱۰ تا ۱۵ اسفند و نمایشگاه عكس زهرا درویشان ۱۶ تا ۲۳ اسـفـنـد در نـگـارخانه آتشزاد برپا می‌شود.‌ علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاهها می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، نـرسـیـده بـه مـیـدان ونـك، ‌خـیـابـان تـوانـیـر، ساختمان ۴۳ مراجعه كنند‌.