همزمان با پرده‌برداری از ۱۲ تابلوی نقاشان معاصر در تجسم تركیب بند محتشم كاشانی، كارگاه‌های نقاشی قهوه خانه با حضور پیشكسوتان ۹ بهمن ماه در موزه فلسطین برگزار می شود.

به نقل از موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته به فرهنگستان هنر، همزمان با پرده برداری از ۱۲ تابلو نقاشی عاشورایی از ۱۲ نقاش معاصر ایران، كارگاه‌های تخصصی نقاشی قهوه‌خانه‌ای نیز روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار خواهد شد.

این كارگاه‌ها كه باحضور پیشكسوتان این هنر همچون حسینی، منصور وفایی، علی اكبر لرنی،محمد فراهانی، احمد خلیلی و ... تشكیل می شود مراحل ارائه و اجرای این نقاشی ها را برای تمامی علاقمندان به نمایش خواهد گذاشت.

نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای با سابقه‌ای نزدیك به یك قرن تجلی باورها، سنتها، ‌اسطوره ها و نیز معتقدات عامه مردم را در پیوند با حماسه ها و آئین های این سرزمین بازتاب داده است.

این سنت نقاشی با وجود آن كه نظر به مخاطب عام دارد و به طور مستقیم با باورهای عامیانه در آمیخته است، اما با گذر از زمان و مكان و گسترش دامنه خود به افق‌های اساطیری(نظیر روایات شاهنامه و...) و در برگرفتن حوادث مختلف مذهبی از تاریخ اسلام و همچنین موضوعات ماورائی، مذهبی، تمثیلی و قدسی تبدیل به یكی از فراگیرترین و پرمخاطب ترین حوزه های هنری گردید.

این كارگاه‌ها همزمان با افتتاح نمایشگاه نقاشی عاشورا و پرده برداری از ۱۲ اثر منحصر به فرد نقاشان معاصر از جمله ایرج اسكندری، مهدی حسینی، مصطفی گودرزی، حبیب اله صادقی، مرتضی اسدی، زهرا رهنورد، غلامعلی طاهری، عبدالحمید قدیریان، صداقت جباری، محمد علی بنی اسدی،‌ كاظم چلیپا و حسین شناور از روایت تركیب بند محتشم، در موزه فلسطین برگزار می شود.

این مراسم روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ، راس ساعت ۱۷، در موزه هنرهای معاصر فلسطین صورت می پذیرد.