نمایشگاهی از گنجینه آثار هنری روسیه در آكادمی هنرهای سلطنتی لندن به نمایش درآمد.

به نقل از بی بی سی انگیزه برپایی این نمایشگاه وقتی شدت گرفت كه این آثار از سوی دزدان و دلالان آثار هنری مورد تهدید به سرقت قرار گرفت.

در میان این آثار هنری تعدادی اثر نیز می‌توان یافت كه قبل از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه از كلكسیون‌های شخصی جمع‌آوری شده بود. تعدادی از آثار به نمایش درآمده از بزرگانی چون رنوار، سزان، پیكاسو و ون گوك است كه تاكنون در انگلستان به نمایش درنیامده است.

محاسبه‌ها حاكی از این است كه این نمایشگاه در طول برپایی حدود ۵۰۰ هزار بازدید‌كننده داشته باشد.