مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران گفت:صدور موافقت اصولی احداث نیروگاههای بادی و زیست توده توسط بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو به ۵۰۷ مگاوات رسید.

یوسف آرمودلی اظهار داشت:سازمان انرژیهای نو ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ مگاوات درخواست و متقاضی برای احداث نیروگاه زیست توده و بادی بخش خصوصی دریافت كرده است كه تاكنون برای حدود ۵۰۷ مگاوات آن موافقت اصولی صادر شده است.

وی با بیان اینكه سهم تولید انرژی(نیروگاههای دولتی و خصوصی) از منابع تجدیدپذیر تا پایان برنامه چهارم به یك درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور یعنی معادل ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید تاكید كرد:دولت در برنامه چهارم توسعه با تخصیص اعتبار برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی از بخش خصوصی حمایت خواهد كرد و این هدف هم اكنون در حال اجرایی شدن است ،بنابراین تا پایان برنامه چهارم ۵۰۰ مگاوات یاد شده مربوط به نیروگاههای دولتی و خصوصی است.

آرمودلی با باشاره به اینكه میزان قدرت نصب شده نیروگاههای بادی دولتی ۷۰ مگاوات است خاطرنشان كرد:قدرت نصب شده نیروگاههای بادی دولتی در حال حاضر ۷۰ مگاوات بوده معادل تولید ۱۵۰ میلیون كیلووات ساعت هستند كه قرار است این میزان تا پایان برنامه چهارم به ۱۲۸ مگاوات برسد.

مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران گفت: هم اكنون ۱۰۰ توربین در نیروگاههای بادی منجیل گیلان و بینالود مشهد با ظرفیت تولید ۵۹ مگاوات برق فعال هستند.

آرمودلی ادامه داد: اواخر سال جاری تولید برق نیروگاه بینالود مشهد با ظرفیت كامل یعنی ۳/۲۸ مگاوات و ظرفیت تولید نیروگاه منجیل نیز تا سال آینده به ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی با تاكید بر اینكه در صدد هستیم با بهره‌گیری از بخش خصوصی در این عرصه به توانهای بالاتری دست یابی، افزود: با توجه به توان قابل دسترسی بالای منطقه بینالود در زمینه برق بادی امكان توسعه و تامین برق مصرفی منطقه از انرژی باد و نیز صادرات به كشورهای همجوار وجود دارد.

آرمودلی با تاكید بر ضرورت و اهمیت بكارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده در اروپا تا سال ۲۰۲۰میلادی بیش از ۲۰ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهها به منابع تجدیدپذیر اختصاص خواهد داشت.

وی این برنامه را نشان‌دهنده رویكرد جدی كشورهای پیشرفته برای استفاده از منابع تجدیدپذیر در آینده نزدیك دانست و افزود: با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش حساسیت جهانی در خصوص آثار زیانبار سوختهای فسیلی بر محیط زیست، جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌كند.

مدیرعامل سازمان انرژیهای نو تصریح كرد: گسترش توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی كه بیشتر كشورها از جمله ایران باید به‌آن بپیوندند ونیز احتساب هزینه آثار زیانبار سوختهای فسیلی بر طبیعت درزمره قیمت تمام شده استفاده از یك سوخت، همگی سبب می‌شود سوختهای فسیلی به كالایی صادراتی تبدیل شده و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر توجیه اقتصادی پیدا كند.