معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:علیرغم بارش های قوی در كشور در دی ماه میزان بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت ۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد كاهش یافته است.

رسول زرگر اظهار داشت: علیرغم اینكه در دی‌ ماه امسال در اقصی نقاط كشور بارش های قوی صورت گرفت و حتی باعث شد كل میزان بارشها از ابتدای سال آبی ۸۷-۸۶ تا پایان دی ماه به ۱۴۰ میلیارد متر مكعب معادل ۸۵ میلیمتر بارش در گستره كشور برسد باید اذعان داشت كه این میزان بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت ۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد كاهش یافته است.

زرگر با بیان اینكه از این میزان بارندگی، ۷۴ میلیارد متر مكعب آن فقط در دی ماه بوده است افزود: در روزهای اخیر شاهد بارشهای مناسبی در شهرهای جنوبی كشور بودیم به طوری كه در شهر چابهار میانگین بارندگی ۱۶۰ میلیمتر در سال بوده كه ۱۹۶ میلیمتر بارندگی صورت گرفت.

وی افزود: حجم آب فعلی پشت سدهای كشور ۵/۱۳ میلیارد متر مكعب است كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش نشان می دهد.

زرگر خاطر نشان كرد: در حوضه آبریز سد میناب نیز كه چندین سال خشكسالی و كمبود آب وجود داشت ، بارشهای خوبی اتفاق افتاد و در ۱۰ روز ، حدود ۳۰ میلیون متر مكعب آب دراین سد ذخیره شد.