معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از رفع نگرانی مربوط به كمبود آب در كشور و همچنین احتمال توافق نهایی بر سر موضوع صادرات آب ایران به كشور كویت تا یك ماه آینده خبر داد. «رسول زرگر» معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: تأمین مالی بخش آب همواره مورد توجه دولت نهم بوده و شخص رئیس جمهور با نگاه ویژه سعی در تأمین منابع مالی این بخش داشته، این در حالی است كه اعتبارات بخش آب كشور در سال جاری ۲۷تریلیون ریال بوده است كه این میزان با توجه ویژه رئیس جمهوری به این بخش،در لایحه بودجه سال ۸۷به سطح ۳۲تریلیون ریال افزایش یافته است.

● پساب تصفیه خانه های فاضلاب

معاون وزیر نیرو دررابطه پساب تصفیه خانه های فاضلاب خاطرنشان كرد: از حدود ۱۰۰ میلیارد متر مكعب آبی كه سالانه در كشور مصرف می شود ۴۰ میلیارد متر مكعب تبدیل به پساب می شود كه از این رقم حدود ۹۰ درصد مربوط به پساب بخش كشاورزی است. وی گفت: از یك سال قبل كاری مشترك با سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، شركتهای آبفا و آب منطقه ای صورت گرفته تا میزان فاضلابها جمع آوری و توسط شبكه ها و تصفیه خانه ها مورد استفاده بخش كشاورزی قرار گیرند، این در حالی است كه برنامه ریزی شده تا ۵۰۰ میلیون متر مكعب پساب استاندارد در اختیار آب منطقه ای قرار گیرد. زرگر گفت: در پایان برنامه چهارم پیش بینی شده حداقل ۴۰ درصد جمعیت كشور تحت پوشش فاضلاب روستایی قرار گیرند.

● طرح انتقال آب به كویت جدی است

معاون وزیر نیرو با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه كویت به ایران اظهار داشت: در این سفر مذاكرات خوبی در خصوص تفاهم نامه ای كه در سال ۱۳۸۳بین وزرای ایران و كویت به امضا رسید، انجام و مقرر شد در مدت یك ماه آینده اجلاس كارشناسی توسط مقام های دو كشور در این خصوص برگزار و تفاهمات به مرز نهایی برسد. وی میزان آب پیش بینی شده برای صادرات به كویت را ۳۰۰میلیون مترمكعب ذكر كرد و گفت: این آب از طریق خط لوله به كویت صادر خواهد شد. زرگر در ادامه خاطرنشان كرد: طرفین انگیزه لازم را برای اجرایی كردن این طرح دارند.

● استفاده از پساب های تصفیه شده فاضلاب در مصارف كشاورزی و فضای سبز

زرگر سپس اظهار داشت: سالانه ۱۰۰میلیارد مترمكعب آب در كشور مصرف می شود كه سالانه ۴۰میلیارد مترمكعب آن پس از استفاده به پساب تبدیل می شود. وی با اشاره به اینكه در زمان حاضر از طریق شبكه های دفع بهداشتی فاضلاب كشور حدود یك میلیارد مترمكعب فاضلاب جمع آوری می شود،گفت: ۵۰۰میلیون مترمكعب آن وارد تصفیه خانه ها می شود و برنامه ریزی شده از ۵۰۰میلیون متر مكعب پساب تولید شده، برای مصارف كشاورزی و آبیاری فضاهای سبز استفاده شود.

● ریزش های جوی در جنوب كشور افزایش داشته است

به گفته زرگر، ریزش های جوی در جنوب كشور در سال آبی جاری كه از مهرماه ۸۶آغاز شده است، نسبت به مدت مشابه درسال آبی گذشته افزایش نشان می دهد. به طوری كه در چابهار میزان بارش از ۱۶۰میلی لیتر در سال آبی گذشته به ۱۹۶میلی متر در سال آبی جاری افزایش یافته است و در حوزه آبریز سد میناب كه تأمین كننده آب بندر عباس است، این ریزش ها نیز ۳۰میلیون مترمكعب آب به حجم آب در مخزن سد یادشده افزوده است.

معاون وزیر نیرو حجم آب مخازن سدهای كشور را ۱۳میلیارد و ۵۰۰میلیون مترمكعب اعلام كرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد نشان می دهد. زرگر در ادامه گفت: با افزایش ریزش های جوی، آب در مخازن سدهای «پیشین» در بلوچستان و «جگین» در جاسك سرریز شده است.