مصرف آب در شهر پاوه استان كرمانشاه به دلیل كاهش منابع آب در این شهر جیره بندی شد. اداره امور آب و فاضلاب پاوه با انتشار اطلاعیه ای از شهروندان خواست كه در مصرف آب آشامیدنی صرفه جویی كنند.

در این اطلاعیه آمده است: برنامه زمان بندی توزیع آب آشامیدنی به اطلاع شهروندان پاوه ای رسیده است. براساس این برنامه زمان بندی، شهر پاوه به ۱۴ محله تقسیم شده است كه در ۷ محله از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴ بعدازظهر، در ۶ محله از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۸ و در یك محله از ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر هر روز آب آشامیدنی قطع خواهد بود. همچنین در این اطلاعیه اعلام شد در خیابان مركزی هر روز از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۷ بعدازظهر آب آشامیدنی توزیع می شود. اداره آب و فاضلاب شهری پاوه بارش كم نزولات آسمانی، سرمای شدید و یخبندان زمین را عوامل كاهش منابع آشامیدنی عنوان كرده است.