یك مجموعه از آثار نفیس و ارزشمند «رامبراند» هنرمند مشهور جهان به یك موزه در سوئیس اهدا شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این مجموعه كه شامل صد اثر «رامبراند» می شود از سوی مجموعه دارانی به نام ابرهارد و كرنفلد به موزه هنر شهر بازل سوئیس اهدا شده است. این گزارش می افزاید: ارزش این مجموعه نفیس هنری میلیون ها دلار اعلام شده است. گفتنی است، «رامبراند» نقاش شهیر جهان از سال ۱۶۰۶ تا ۱۶۶۹ میلادی می زیسته است.