مرتضی اسدی اولین بند از شعر محتشم كاشانی را متشكل از پیكر سیدالشهداء (ع) و فضای غم‌انگیز ظهر عاشورا به تصویر كشید.

این هنرمند نقاش درباره این تابلو توضیح داد: در این تابلو پیكر سیدالشهداء (ع) و فضای غم‌انگیزی را كه در ظهر عاشورا ایجاد می‌شود، تصویر كرده‌ام و دو خورشیدی كه در آسمان آن پدیدار شده است.

وی درباره تابلوهایی كه با موضوع عاشورا كار شده است به تابلوهای حوزه هنری اشاره كرد و افزود: این اولین بار نیست كه گروهی از نقاشان با موضوع محرم وعاشورا نقاشی می‌كنند، در طول سالهای گذشته نقاشان بسیاری در زمینه عاشورا ومحرم كار كردند وهم اكنون بیش از ۵۰ تابلوی عاشورایی از این هنرمندان موجود است كه در حوزه هنری نگهداری می‌شود.

اسدی همچنین به نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و مدرن اشاره كرد ودرباره شیوه خلق موضوعات مذهبی وتأثیرگذاری آنها گفت: من احساس می كنم اگر هنرمند به این موضوعات باور داشته باشد هیچ تفاوتی نمی‌كند كه به شیوه قهوه‌خانه‌ای عاشورا را نقاشی كند یا به شیوه مدرن.

اسدی گفت: در پروژه كارشناسی‌ام یكی از همین تابلوها را كار كرده بودم و استادم معتقد بود كه من اگر خیلی در این زمینه پیشرفت داشته باشم، در نهایت عباس بلوكی‌فر خواهم شد ولی من نه می‌توانم، بلوكی‌فر باشم و نه شیوه نقاشی من قهوه خانه‌ای است، بنابراین سعی می‌كنم كه به شیوه خودم این موضوعات را تصویر كنم واحساس می‌كنم توانسته‌ام راهی را در نقاشی مدرن باز كنم كه بتوان مضامین مذهبی را به شیوه مدرن كار كرد.

وی ادامه داد: نقاشان قهوه‌خانه‌ای هنرمندان بزرگواری بودند كه با نگاه خاص خود آثار مذهبی خلق می‌كردند ولی هنرمندان معاصر و مدرن هم باید بتوانند نگاه خاص خود را نسبت به موضوعات مذهبی به تصویر بكشند.

مرتضی اسدی در پایان تصریح كرد: اعتقادی به بهتر بودن تكنیك خاصی از نقاشی در تصویر موضوعات مذهبی ندارم و به نظرم هر هنرمندی كه توان تكنیكی لازم را داشته باشد می‌تواند این توان را در خدمت موضوع قرار دهد.