دریاچه سد مخزنی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان با ۶۰ سال قدمت به عنوان نخستین سد مخزنی خاكی كشور به دلیل تداوم سرما در چند روز اخیر (منهای ۲۳ درجه) یخ زد. مدیر امور آب شهرستان گلپایگان گفت: یخ زدگی دریاچه ۴۵ میلیون مترمكعبی سد گلپایگان در سالیان گذشته بسیار كم سابقه است. مهندس خلیل دادخواه افزود: این سد مخزنی به منظور كنترل بهره برداری سیلاب های رودخانه، تنظیم حقابه و افزایش سطح زیركشت محصولات كشاورزی ایجاد شده است كه از طریق شبكه آبرسانی این سد ۷ هزار هكتار از اراضی كشاورزی این شهرستان آبرسانی می شود.این سد مخزنی در ۲۱ كیلومتری جنوب غربی شهرستان گلپایگان روی رودخانه این شهرستان بنا شده است و امروزه به عنوان یك جاذبه گردشگری در این منطقه به شمار می رود.گلپایگان در ۱۷۹ كیلومتری غرب استان اصفهان قرار دارد.