ویدئو آرت را نباید با سینمای تجربی، همسان دانست. صبا منصوری؛ كارشناس و منتقد هنرهای تجسمی؛ به باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: «ویدئو آرت یك نوع هنر تجسمی است كه بر پایه تصاویر متحرك و گاهی با حضور موسیقی تنظیم و خلق می شود و در زیرمجموعه هنر سینما محسوب نمی شود.» وی افزود: «این رشته هنری تفاوت های آشكاری با هنر فیلمسازی دارد. در ویدئو آرت، بازیگر به خدمت گرفته نمی شود.

دیالوگ و طرح و نقشه ای ثابت به نام فیلمنامه وجود ندارد و به طور كلی قوانین رایج در عرصه فیلمسازی در این هنر رنگ می بازد.» این هنرمند خاطرنشان كرد: «در آثاری كه زیر عنوان ویدئو آرت خلق می شوند، وجه پیام رسانی در خلل زیبایی بصری مورد توجه هنرمند است به همین علت می توان به هنر ویدئو آرت، نقاشی های به حركت در آمده را اطلاق كرد.» منصوری تصریح كرد: «در كشور ما عده ای تصور می كنند با گرایش به فیلمسازی و به كارگیری ابزار این هنر می توانند آثار درخوری با عنوان ویدئو آرت خلق كنند درحالی كه برای آفریدن این نوع آثار باید بر قوانین و تكنیك ها و هنرهای تجسمی اعم از طراحی، نقاشی، گرافیك و مجسمه سازی مسلط بود.»