با توجه به محاسبه تصاعدی نرخ برق برخی مناطق كشور، تعرفه برق مناطقی كه با قطعی گاز مواجه بودند، به صورت مقطعی كاهش می یابد. به گزارش مهر، پرویز فتاح وزیر نیرو با اشاره به محاسبه تصاعدی نرخ برق برخی مناطق كشور اعلام كرد: با توجه به افزایش مصرف برق در مناطقی كه با مشكل قطعی گاز مواجه بودند، طرحی آماده شده كه با نظر مساعد رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت، نرخ تعرفه در این مناطق در دوره ای كه به قطعی گاز مواجه بودند، كاهش می یابد. وی درخصوص تولید برق در كشور با توجه به وضعیت سردی هوا گفت: مشكلی از نظر تولید برق در كشور وجود ندارد و برخی مشكلات پیش آمده نیز اتفاقی بوده و نمی توان آن را به حساب كمبود برق در كشور دانست. وزیر نیرو با تأكید بر تأمین برق مورد نیاز كشور تصریح كرد: شهرهای شمالی كشور به دلیل قطعی گاز مصرف برق را افزایش داده اند كه قطعاًدر محاسبه تعرفه ها این موضوع باید در نظر گرفته شود.

فتاح درخصوص بدهی تركمنستان به ایران بابت سد دوستی گفت: تركمنستان به هیچ عنوان بدهی خود به ایران را انكار نمی كند و می توان اطمینان داد كه این تسویه حساب، روال عادی خود را طی كند و مشكلی در این زمینه وجود ندارد. وی در پاسخ به سؤالی درخصوص جریمه های سنگین مشتركانی كه الگوی مصرف را رعایت نمی كنند، گفت: این جرائم مصوبه مجلس است و در قانون بودجه آمده، دولت نیز تصویب كرده و وزارت نیرو قانون را اجرا می كند. وزیر نیرو خاطرنشان كرد:این جرائم برای مشتركان پرمصرفی است كه الگوی مصرف (۶۰۰كیلووات ساعت) را رعایت نمی كنند كسانی كه مصرف آنها زیر الگوی مصرف باشد، هیچ گونه افزایش قیمت و یا جریمه نخواهند داشت.