مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی كشور از ورود ۲۰۰۰ تابلو نقاشی بازاری به كشور خبر داد كه فاقد ارزش هنری هستند.

مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی كشور با اعلام این خبر گفت: در زمانی كه هنرمندان كشورمان در زمینه هنرهای تجسمی با مشكلات فراوانی روبرو هستند، گروهی تاجر خوش‌نشین كرور كرور تابلوهای بازاری و فاقد ارزش هنری وارد كشور می‌كنند.

وی افزود: چندی پیش خانمی به دفتر من آمده بود و خبر از ورود ۲ هزار تابلو نقاشی بازاری به كشور داد و قصد داشت كه این آثار را از طریق قانونی وارد كشور كند، من هم به ایشان اعلام كردم كه اجازه نخواهم داد تابلوهای تجاری و بازاری كه فاقد ارزش هنری هستند وارد كشور كند. این خانم با پوزخندی به من گفت كه این تابلوها را وارد خواهد كرد.

صادقی درباره كیفیت این آثار توضیح داد: این نقاشی‌ها به وسیله كامپیوتر روی بوم چاپ شده و سپس با چند تاش رنگی روی آنها،‌به عنوان یك اثر هنری ارزان قیمت به مردم می‌فروشند. این آثار كپی‌های نقاشی‌های اصیل است كه به قیمت‌های نازلی فروخته می‌شود.

سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران با ابراز نگرانی از ورود آثار تجسمی فاقد كیفیت به كشور ادامه داد: پیش از ورود من به موزه هنرهای معاصر تهران و مركز هنرهای تجسمی ارشاد نیز حدود ۴ هزار تابلو نقاشی بازاری وارد كشور شده بود كه گفته می‌شود این آثار از كشورهای چین،هند،بنگلادش و ... آورده می‌شود.

صادقی همچنین گفت: من برای مقابله با این اقدام به اداره بازرگانی و سازمان گمرك كشور نامه نوشتم كه از ورود این تابلوها به كشور جلوگیری كنند.

وی همچنین تصریح كرد: در زمانی كه ما برای صادرات هنرهای تجسمی ارزشمند كشورمان برنامه‌ریزی می‌كنیم، گروهی برای زمین زدن هنرهای تجسمی كشورمان برنامه‌ریزی می‌كنند و همان طور كه صنعت فرش و صنایع دستی ما را بر زمین زدند، قصد دارند در زمینه هنرهای تجسمی نیز به همین شكل عمل كنند.

مدیر كل دفتر امور هنرهای تجسمی كشور همچنین گفت: باید با تشكیل شورایی به همه سازمان‌های كشور اعلام كنیم كه هیچ اثر تجسمی با زمینه تجاری،بازاری و فاقد ارزش هنری حق ورود به كشور را ندارد.