ایرج اسكندری كه روایت تصویری بند چهارم از تركیب‌بند محتشم كاشانی را بر عهده داشته است،نقاشی‌ قهوه‌خانه‌ای را بهترین نمونه نقاشی‌های عاشورایی می‌داند.

وی درباره ویژگی‌های این تابلو گفت: در این تابلو از تكنیك كلاژ استفاده كردم كه در راستای شیوه كاری دیگر آثارم است.

وی افزود: تمامی بندهای تركیب‌بند محتشم به هم مربوط است و هر بند منزل خاصی از واقعه عاشورا را روایت نمی‌كند كه متفاوت از بند دیگر باشد، بنابراین برای تصویر كردن آن كافی است تا نقاش بین واقعه عاشورا و تكنیك كاری خودش ارتباطی برقرار كند.

اسكندری همچنین نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای را بهترین نمونه‌های تصاویر عاشورایی دانست و گفت: نقاشان قهوه‌خانه‌ای نظیر قوللر آغاسی و محمد مدبر تصاویر عاشورایی را روی یك پرده بزرگ با تركیب‌بندی خاص خود تصویر می‌كردند كه هم جنبه روایی داشت و هم با فرهنگ تصویری آن دوره ایران مرتبط بود.

این هنرمند نقاش همچنین درباره بهترین نمونه‌های نقاشی معاصر درباره واقعه عاشورا معتقد است: هنوز نمی‌توان درباره آثار ۴۰ سال اخیر قضاوت كرد، باید منتظر گذشت زمان شد.

۱۲ هنرمند نقاش به سفارش فرهنگستان هنر ۱۲ بند تركیب‌بند محتشم كاشانی را به تصویر كشیده‌اند كه به مناسبت ایام محرم و صفر در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا و یا موزه هنرهای معاصر فلسطین به نمایش گذاشته می‌شود.