آثار كمال‌الدین بهزاد روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه در حوزه هنری بررسی می‌شود.

به نقل از حوزه هنری، خشایار قاضی‌زاده، هنرمند نقاش، دو نمونه از آثار كمال‌الدین بهزاد را روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه در مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری بررسی می‌‌كند.

قاضی‌زاده در این نشست كه به كوشسش دفتر نقد مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری برگزار می‌شود، تكنیك و سبك بهزاد را در خلق این دو تابلو تشریح خواهد كرد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند ساعت ۱۶ روز یاد شده به سالن كنفرانس مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری مراجعه كنند.