شركت توانیر با سپاسگذاری از مردم آنان را به ادامه رعایت صرفه جویی در مصرف برق فراخواند.

به نقل از روابط عمومی شركت توانیر برودت كم سابقه هوا و نیاز فوق‌العاده مناطق مختلف كشور به انرژی گاز برای تأمین گرما، موجب شده است تا تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شود.

شركت توانیر در این اطلاعیه ضمن سپاسگذاری از مردم به دلیل همراهی خوبشان افزود: در حالی كه تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه است صنعت برق كشور از تمام ظرفیت‌های موجود برای استفاده از سوخت های جایگزین بهره می گیرد.

این اطلاعیه می افزاید: باتوجه به اینكه بیش از ۹۰درصد برق كشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می شود صرفه جویی مردم در مصرف برق و پرهیز از استفاده‌های غیر ضرور از این انرژی موجب خدمت رسانی بهتر صنعت برق برای تأمین برق مورد نیاز مردم خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه اظهار امیدواری شده است بی تردید مردم عزیز با درك شرایط موجود و همراهی لازم با خدمتگذاران خود در صنعت برق در تأمین برق مطمئن مشاركت خواهند كرد.