عملیات احداث‌ ۴ واحد از واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران تا آخر آذرماه سال جاری به پیشرفت فیزیكی ۸۶ درصد رسید.

به گزارش سایت خبری وزارت نیرو در روابط عمومی شركت فاضلاب تهران، چهار واحد از این تصفیه‌خانه بزرگ كه با اعتبار دریافتی از بانك جهانی احداث می‌شود، در مراحل پایانی احداث است و اكثر قسمت‌های آن در مرحله نصب دستگاه های الكترونیكی و مكانیكی قرار دارد و با ادامه روند كنونی تا تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

براساس آمار ارائه شده در خصوص احداث این تصفیه‌خانه بزرگ، مقدار پیشرفت فیزیكی كل پروژه به رقم ۸۶ درصد، تدارك كالا ۹۹ درصد، ساخت ابنیه ۶/۷۷ درصد و نصب تجهیزات به ۱۶ درصد رسیده است.

بر طبق این گزارش قسمت‌هایی همچون كانال‌های ارتباطی، ته‌نشین ثانویه و فیلترهای چكنده حدود ۸۰تا ۹۰ درصد پیشرفت ابنیه داشته‌اند و عملیات ابنیه حوض‌های هوادهی، آشغالگیر، ته‌نشین اولیه تغلیظ كننده ثقلی لجن و یكی از مخازن بیوگاز به طور كامل تكمیل شده است.

این گزارش می‌افزاید،در قسمت‌هایی كه احداث ابنیه به پایان رسیده، عملیات نصب دستگاه آغاز شده است كه در این راستا نصب پمپ‌های آشغالگیر، پل‌ها و لوله‌های دانه‌گیر، پل‌های لجن‌روب، ته‌نشین اولیه، لوله حوض‌های هوادهی و پل ‌های لجن روب ته‌نشین ثانویه در حال انجام است.

گفتنی است، تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران جزو بزرگترین و پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه‌های درحال ساخت دنیا است كه با راه‌اندازی كامل ۶ واحد این تصفیه‌خانه جمعیتی معادل ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت تهران تحت پوشش این تصفیه‌خانه قرار می‌گیرند.

همچنین ۴ واحد از این تصفیه‌خانه با وام دریافتی از بانك جهانی توسط شركت واتك واباگ اتریش و سراوان-توسار ایران ساخته‌ می‌شود؛ ۲ واحد از این تصفیه‌خانه نیز طبق برنامه باید با بودجه‌های عمرانی داخلی احداث شود كه متاسفانه بدلیل عدم اختصاص بودجه لازم، عملیات ساخت آن به كندی پیش می‌رود.