دولت روسیه، برگزاری نمایشگاه هنر در بریتانیا را قانونی دانست و از آن حمایت کرد.

به نقل از خبرگزاری بی.بی.سی، این نمایشگاه که از اواسط ماه گذشته در بریتانیا برپا شده است، قرار است از ۲۶ ژانویه تا ۱۶ آوریل امسال-۲۰۰۸- در بریتانیا به طور رسمی برگزار شود.

با این حال قرار نبود دولت روسیه اجازه نمایش آثار این کشور را بریتانیا به این کشور دهد و تا ماه گذشته در سال ۲۰۰۷ نمایش این آثار هنری را ممنوع کرده بود. اما با رایزنی های دولت انگلستان و توافق هر دو کشور، قرار شد که آثار فرهنگی و هنری کشور روسیه که شامل اثار جدید و قدیمی می شود در بریتانیا به نمایش گذاشته شوند.

این آثار شامل ۱۲۰ تابوی نقاشی است که اکثرا به انقلاب ۱۹۱۷ روسیه پرداخته است.