نمایشگاهی از آثار نقاشی شاهین نوروزی و امین شاهد به مدت یك ماه در دبی گشایش یافت.

، شاهین نوروزی یك نقاش فیگوراتیو تجربی است و آثار او اغلب نمایش دغدغه‌های او با كشمكش جهان اطرافش است. اغلب اوقات در میان شلوغی، بهم ریختگی و تلخی كارهای او می‌توان شاهد یك درنگ بود ... او در میان تمام شلوغی‌ها و سنگینی‌هایی كه در كارهایش حضور دارد تنها به اندازه یك نفس از عشق سخن می‌گوید.

شاهین نوروزی دانش‌آموخته تئاتر است و تاكنون سه نمایشگاه انفرادی داشته و زیر نظر آیدین آغداشلو، همت آهویی و نصرت مسلمیان نقاشی را فرا گرفته است.

امین شاهد نیز در آثارش از شعر و ریشه‌های موسیقی سنتی در كنار هم بهره گرفته و آثاری را خلق كرده است.

این نمایشگاه تا ۲۰ بهمن‌ماه در گالری showcase antiques واقع در جاده جمیراء دبی برپا خواهد بود.