معاون راهبری شبكه برق كشور گفت: هم اكنون تولید برق ایران به ۴۷ هزار مگاوات رسیده است كه این رقم تا پایان امسال به ۵۰ هزار مگاوات بالغ خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی شركت مدیریت شبكه برق ایران ، شهرام سامانی با اشاره به اینكه مصرف انرژی الكتریكی در ایران بیش از ۴ برابر متوسط جهانی است، خاطر نشان كرد: در ۳۰ سال گذشته، رشد مصرف سوخت و انرژی در كشور بیش از ۸ درصد بوده است كه برای تامین این نیاز باید هر ۱۰ تا ۱۲ سال یكبار ظرفیت نیروگاهها دو برابر شود.

وی با بیان اینكه افزایش ظرفیت‌های نیروگاههای ایران نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در زمینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق است، اظهار داشت: دولت به تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های این افزایش ظرفیت را تامین كند.

سامانی دورنمای ۲۰ سال آینده صنعت برق ایران را تولید ۱۲۰ هزار مگاوات در سال اعلام كرد و گفت: باید بتوانیم نیاز مصرف ۱۰۰ هزار مگاوات را در كشور تامین كنیم.

وی به مزیت طبیعی شرایط جغرافیایی ایران در سطح منطقه اشاره كرد و افزود : در حال حاضر شبكه انتقال برق ایران با تمامی كشورهایی كه مرز زمینی با كشورمان دارند، وصل شده است به طوریكه هم اكنون ایران به تركمنستان، ارمنستان و امارات برق صادر می‌كند.

معاون راهبری شبكه برق كشور اظهار داشت: وضعیت شبكه انتقال برق ایران به نحوی است كه با یك سرمایه‌گذاری پنج ماهه می توان تا چند صد مگاوات به كشورهای همسایه صادر كرد.

سامانی با بیان اینكه در سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به بازاریابی و صدور مازاد برق ایران به كشورهای منطقه شده است گفت: در صدد صدور برق به كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی (اكو) و شبه قاره هند هستیم كه امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه صنعت برق به این اهداف دست یابیم.