معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: تفاوت هزینه استحصال آب و انتقال آن با مبلغ فروش آب به شركت‌های آب و فاضلاب، شركت‌های آب منطقه‌ای را زیان‌ده كرده است.

رسول زرگر در پاسخ به وجود ۶۱ شركت زیان ده وزارت نیرو اظهار داشت: دلیل زیان ده بودن شركت‌های آب منطقه‌ای سراسر كشور این است كه در حقیقت هزینه ای كه برای استحصال آب و انتقال آب انجام می‌دهند با مبلغی كه آب را به فروش می‌رسانند تفاوت دارد.

وی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر اگر فردی در خوزستان دارای یك چاه خصوصی باشد حدود ۳۰ درصد محصول كشاورزی را از كشاورز در ازاء اعطای آب دریافت می‌كند اما شركـت‌های آب منطقه‌ای وقتی آب را از طریق شبكه‌های آبرسانی در اختیار كشاورزان قرار می‌دهد معادل یك تا ۳ درصد محصول را دریافت می‌كند.

زرگر افزود: در بخش آب شرب نیز وضعیت همین گونه است یعنی كمتر از ۵۰ درصد هزینه تمام شده آب كه عبارت است از هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه گذاری از شركت‌های آب و فاضلاب دریافت می‌شود، بنابراین فاصله گرفتن هزینه تمام شده آب در بخش شرب، كشاورزی و صنعت نسبت به هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.

● كمك۴۰ میلیارد تومانی دولت به شركت‌های آب منطقه‌ای

معاون وزیر نیرو نیز در امور آب و آبفا با بیان این كه از ۶۰ شركت آب منطقه‌ای تنها دو شركت زیان ده نیستند گفت: دولت سالانه نزدیك به ۳۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال به شركت‌های آب منطقه‌ای كمك هزینه پرداخت می‌كند.

زرگر افزود: قیمت تمام شده آب تصفیه شده در بخش شهری ۱۶۰ تومان است و این در حالیست كه شركت‌های آب منطقه‌ای كمتر از ۵۰ درصد این قیمت را (۸۰ تومان) از شركت‌های آب و فاضلاب می‌گیرند.

وی تاكید كرد: این قیمت در خصوص شركت‌های آب و فاضلاب روستایی بسیار زیادتر است به طوریكه قیمت تمام شده یك متر مكعب آب برای ارسال به این شركتها ۲۵۰ تومان و فروش آن نیز۵۰ تومان است.

● ۱۲ هزار میلیارد ریال زیان انباشته شركتهای آب منطقه ای

وی تصریح كرد: در نتیجه بر اساس موارد ذكر شده و عدم دریافت هزینه‌های تامین، انتقال و تصفیه آب، موجب شده تا در حال حاضر شركت‌های آب منطقه‌ای ۱۲ هزار میلیارد ریال زیان انباشته داشته باشند.

زرگر گفت: به عنوان مثال برای انتقال آب از زابل به زاهدان حدود ۱۴۰ تومان قیمت یك متر مكعب هزینه بهره‌برداری و نگهداری داشت و ۳۰۰ تومان هم هزینه هر متر مكعب سرمایه‌گذاری شبكه بوده است این در حالی است كه تنها ۱۰ درصد این مبلغ به شركت‌های آب منطقه‌ای اختصاص یافته است.

وی با بیان اینكه طرحی برای افزایش قیمت فروش آب وجود ندارد گفت:دولت برای خارج كردن شركت‌های آب منطقه‌ای از حالت زیان‌دهی باید مكانیزمی در بودجه پیش بینی كند تا قیمت تمام شده آب را برای بخش‌های كشاورزی، صنعت و شرب تعیین كند و بعد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش آب را به صورت یارانه در بودجه پیش‌بینی كند.