ایران و تركمنستان برای لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی سومبار در مرز ۲ كشور به توافق رسیدند.

مهندس محمد علایی ، مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: بر اساس توافق دوطرف، كار لایروبی و ساماندهی حدود

۲۵ كیلومتر از این رودخانه از سوم بهمن ماه طبق طرح های ارائه شده از سوی كارشناسان ایرانی و با نظارت این كارشناسان آغاز می شود.

وی افزود: در این كار كه تا اوایل سال آینده ادامه می یابد علاوه بر لایروبی بخش هایی از رودخانه به عرض ۳۰ متر و ارتفاع تقریبی ۳ متر، بخشی از مسیر رودخانه كه به سمت ایران منحرف شده بود اصلاح می شود.

وی گفت: براساس موافقت دوطرف، همزمان با اجرای این طرح، نظرات كارشناسی درباره طرح های مطالعاتی و اجرایی مسیر اصلاح بستر رودخانه مرزی سومبار میان دوطرف مبادله می شود.

او اظهار داشت: رودخانه مرزی سومبار از سرشاخه های حوضه آبریز رود اترك است و طول بلندترین شاخه رودخانه سومبار ۴۳ كیلومتر است كه ۲۶ كیلومتر آن مرز مشترك ایران و تركمنستان را تشكیل می دهد.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: این رودخانه در چند دهه اخیر بر اثر سیلاب های متعدد به سمت ایران منحرف شده و علاوه بر خسارت های زیاد مرز ۲ كشور را تغییر داده بود.

مهندس علایی افزود: با پیگیری های جدی وزارت نیرو در چند سال اخیر پس از اصلاح مرز میان ۲ كشور بر اساس پروتكل های ایران و شوروی با نظارت مرزبانان و كارشناسان ایران و تركمنستان، ۲ طرف برای لایروبی و ساماندهی رودخانه به توافق رسیدند.

وی با قدردانی از مقام عالی وزارت نیرو، معاونت ایشان در امور آب و مسئولان سیاسی امنیتی استان، گفت: حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار لازم برای این كار در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.

علاوه بر رودخانه سومبار، رودخانه های چندیر و اترك نیز رودخانه های مرزی ۲ كشور ایران و تركمنستان هستند.

بابك بهادری