در جلسه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین حجازی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دكتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهوری، ۲۷ درصد از اعتبارات سفر رهبرمعظم انقلاب به استان یزد به بخش آب اختصاص یافت.

محمدرضا محمدی، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان یزد گفت: ۲۷ درصد از اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به بخش آب تخصیص یافت البته دفتر رهبر معظم انقلاب به تخصیص بیشتر این اعتبار به بخش آب روستایی تأكید كردند.

وی، مجموع اعتبارات تخصیص یافته در این سفر را یك میلیارد و ۶۵۰ ریال ذكر كرد و گفت: ۵۳۰ میلیارد ریال این رقم از محل اعتبارات دفتر رهبر معظم انقلاب و بقیه از سایر منابع ملی و استانی تأمین خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه تأكید نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب به تسریع اجرای عملیات خط دوم انتقال آب به استان یزد و تسریع آبرسانی به ۹ شهر از محل خط انتقال موجود بود و امید است كه تا دهه آینده از خط دوم انتقال آب به استان یزد نیز بهره برداری شود.

محمدی در ادامه با بیان لزوم افزایش ظرفیت خط انتقال موجود آب به استان یزد گفت: تخصیص آب برداشتی از این خط انتقالی ۳ هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه است اما در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه بیشتر برداشت نمی كنیم و برای این كه بتوان ۶۰۰ لیتر بر ثانیه اضافی را برداشت كرد باید ایستگاه های پمپاژ، برق رسانی و مخازن بین راه تقویت شده تا از همه ظرفیت خط مزبور استفاده شود.

وی افزود: برای تخصیص ۶۰۰ لیتر بر ثانیه باقیمانده از خط آب انتقالی فعلی، شركت سهامی آب منطقه ای استان یزد موظف شد كه تا سال آینده این ظرفیت را افزایش دهد.

همچنین با حضور سید پرویز فتاح، وزیر و مدیران صنعت آب و برق استان یزد، برای بررسی پیشرفت طرح ها و موانع اجرای آنها در استان جلسه ای برگزار و تصمیماتی برای تأمین كسری نقدینگی طرح ها و كاهش زمان اجرای آنها اتخاذ شد.