جشنواره مجسمه های برفی روز چهارشنبه در ۲ پارك رشت شامل «بوستان ملت و پارك قدس» برگزار شد. جوانان و نوجوانان زیادی از همان ساعات اولیه آغاز جشنواره به منظور نشان دادن هنر خود در ساخت مجسمه های برفی در پارك های یاد شده حضور یافتند.

حسنی، رئیس روابط عمومی شهرداری رشت گفت: شهرداری رشت این جشنواره را با توجه به بارش شدید برف چندروز گذشته و شور و اشتیاق زیاد جوانان برای ساخت مجسمه های برفی، برگزار كرد. وی افزود: به ۱۰ نفر از كسانی كه بهترین مجسمه های برفی را ارائه كنند، جوایز نفیسی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت اهدا می شود.