یك تابلوی نقاشی متعلق به فرانسیس بیكن؛ نقاش اكسپرسیونیست؛ ماه آینده در لندن به مزایده گذاشته خواهد شد. این اثر متعلق به «فرانسیس بیكن» تاكنون در اختیار مجموعه داران خصوصی بوده است و در حالی روز ششم فوریه در حراجی كریستی لندن به مزایده گذاشته می شود كه انتظار می رود تا ۴۹ میلیون دلار برای آن پرداخت شود. حراجی كریستی درباره این اثر هنری به فرانس پرس اعلام كرده است: این نقاشی مهم ترین اثر فرانسیس بیكن است كه تاكنون در مزایده ای دیده شده است. این نقاشی ركورد كنونی آثار هنرمندان انگلیسی را خواهد شكست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، «بیكن» كه در سال ۱۹۹۲ درگذشت، این تابلوی نقاشی را در سال ۱۹۷۴ در واكنش به خودكشی یكی از نزدیكانش در هتلی در پاریس به تصویر كشید.