نمایشگاهی از آثار نقاش برجسته كشورمان از فردا در نگارخانه ماه بر پا می شود. آنه محمد تاتاری؛ نقاش؛ به باشگاه خبرنگاران گفت: «نقاشی، هنری است كه باید برای بهتر شدن بیشتر به نمایش گذاشته و ارائه شود بنابراین نمایشگاهی با عنوان مروری بر نقاشی از فردا ۲۱ دی در نگارخانه ماه برگزار می شود. »

وی كه از هنرمندان برجسته نقاشی و نیز نقاشی ایرانی (نگارگری) است افزود: «در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی در قالب سنت و آیین ایرانی و ارتباط آنها با جهان بیرون ارائه می شود. » این نقاش خاطر نشان كرد: «تكنیك هایی كه در قالب آثار نقاشی ارائه می شود، به شیوه های هنر جدید و پست مردن البته با حفظ نكات سنتی، آیینی و ایرانی است. » این نمایشگاه تا ۲ بهمن در نگارخانه ماه دایر خواهد بود.