مجری طرح و تامین كیفیت وكمیت آب شرب تهران گفت:طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در سطح وسیعی اجرا می شود.

زنگویی اظهار داشت:به دنبال خشكسالی و كمبود آب و گزارش آلودگی منابع آب در سال ۱۳۷۸ و همچنین افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم و بستر رودخانه های تامین كننده آب تهران در همان سال,كمیت و كیفیت آب تهران به نقطه بحرانی رسید تا جایی كه در دستور كار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.

وی ادامه داد: به دنبال آن این شورا ۲۲ راهكار را طی مصوبه ای جهت اجرا به سازمان ها و دستگاه ها اعلام كرد.

وی با اشاره به این كه ۱۱ مورد از این راهكارها كوتاه مدت و ما بقی به صورت بلند مدت تعریف شده بود گفت: این راهكارها وظایف و مقرراتی را كه باید توسط وزارت نیرو ، نیروی انتظامی ، سازمان جهاد كشاورزی ، مسكن و شهرسازی ، وزارت كشور و صدا و سیما اجرا می شد ، مشخص می كرد.

زنگویی شركت آب منطقه ای تهران را به عنوان نماینده وزارت نیرو یكی از محوری ترین سازمانهایی كه دراجرای این مصوبات نقش داشتند دانست و اظهار داشت: وزارت نیرو و در حقیقت شركت آب منطقه ای تهران از سال های ۷۹ و ۱۳۷۸ به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ، تخریب هتلها و مجموعه هااعم از نظامی ، تفریحی وخدماتی كه در حاشیه سد كرج بود ، پرداخت و بعد از آن اولین موافقت نامه طرح از بودجه عمومی و سایر منابع شكل گرفت.

وی با اشاره به توسعه ابعاد طرح از سال ۸۴ گفت: اعتبارات منابع عمومی طرح در سال گذشته ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود و برای سال جاری چهار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

زنگویی نقش مطالعه و تحقیقات را در این طرح مهم خواند و افزود: محورهای مطالعاتی شامل تهیه نقشه های كلی و سراسری بستر و حریم رودخانه های تامین كننده آب شرب ، مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های تامین كننده آب شرب توسط مشاورین ذی صلاح و پانل فنی شركت ، مطالعات مهندسی رودخانه به منظور كنترل كمی و كیفی آب شرب در حوزه مورد مطالعه ، مطالعات جامع آمار برداری و بهنگام سازی مستحدثات و منابع آلاینده در سیستم های GIS و RS و نهایتاً مطالعات جامع مدل دینامیك مدیریت یكپارچه كیفی و كمی منابع آب شرب است.

وی اظهار داشت: در بخش اجرایی اقدامات قابل توجهی از سال ۱۳۸۵ در دستور كار قرار گرفت كه حفاظت فیزیكی شامل فنس و دیواركشی حاشیه سد و رودخانه های تامین كننده آب تهران ، تثبیت حد بستر عملیات اجرایی و سامان دهی رودخانه های تامین كننده آب شرب به منظور كاهش آلودگی منابع آب و جلوگیری از ورود رسوبات و سایر آلاینده ها به دریاچه سد انجام گرفت.

به گفته وی، جلوگیری از ریختن زباله به رودخانه ، راه اندازی و تجهیز تعداد هفت اكیپ گشت و بازرسی منابع آب شامل كارشناسان زبده و مجرب حقوقی و فنی به منظور بازرسی دائم از رودخانه ها ، انجام عملیات حقوقی ، قانونی و فنی به منظور جلوگیری از ساخت وساز را مهمترین اقدامات برای حفاظت از آب رودخانه های تامین كننده آب تهران نام برد.