افزایش مصرف گاز طی روزهای اخیر و محدودیتهایی كه برای سوخت نیروگاههای كشور وجود دارد موجب شد تا شركت توانیر روشنایی معابر اصلی و بزرگراههای كشور را تا ۵۰ درصد كاهش دهد.

در طرح ضربتی برای كمك به تامین سوخت مورد نیاز مردم؛ روشنایی بزرگراهها و معابر اصلی در سراسر كشور تا ۵۰ درصد كاهش می‌یابد.

بنابراین گزارش، با توجه به اولویت تامین سوخت مورد نیاز مردم به ویژه در مناطق سردسیر كشور و محدودیتهایی كه طی روزهای اخیر برای تامین گاز مردم به وجود آمده است شركت توانیر طی بخشنامه‌ای از شركتهای برق سراسر كشور خواسته است نیمی از چراغهای معابر اصلی بزرگراهها را به طور موقت و تا رفع مشكل سوخت خاموش كنند.

این گزارش می افزاید: اجرای این تصمیم موجب كاهش نیاز روزانه به میزان ۶/۶ میلیون كیلووات ساعت برق و دو میلیون مترمكعب گاز خواهد شد.

شركت توانیر نیز از مردم تقاضا كرده است با رعایت صرفه‌جویی در مصرف انرژی «گاز و برق»، شرایط مناسبی را برای تامین سوخت سراسر كشور به ویژه مناطق سردسیر كشور فراهم كنند.