تدوین طرح جامع آموزش هنر در کشور یک ضرورت انکارناشدنی است که اکنون به فراموشی سپرده شده است.

مجید سرسنگی ، قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: نبود طرح جامع آموزش هنر، یکی از آسیب های جدی در توسعه کمی و کیفی هنر در کشور است.

این استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که در نخستین همایش هم اندیشی آموزش هنر سخن می گفت ، در ادامه افزود: در حال حاضر سازمان ها و نهادهای متعددی در سطح کشور عهده دار آموزش هنر هستند؛ اما متاسفانه رابطه ای منطقی و ارگانیک بین آنها وجود ندارد و به همین علت شاهد بروز ناهماهنگی و موازی کاری در این حوزه هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، سرسنگی به ضرورت تدوین طرح جامع آموزش هنر اشاره و تاکید کرد: با تدوین این طرح و مشخص شدن جایگاه و وظیفه هر یک از نهادهای آموزشی ، شاهد رشد کیفی و ساماندهی این حوزه خواهیم بود که به طور یقین به تربیت شایسته نسل جوان و بروز خلاقیت های هنری می انجامد.

وی فقدان تعریف شفاف و روشن از هنر در جامعه دینی کشور را مهمترین مشکل موجود در این حوزه دانست و نظریه پردازی را نیاز اصلی عرصه های مختلف هنری برشمرد.

وی تاکید کرد: مهم ترین مشکل در بحث آموزش هنر، اساسا خود هنر و نبود تعریفی روشن از این مقوله است و چون بحث آموزش مترتب بر یک اصل جوهری به نام هنر است ، بنابراین باید نسبت آن با فرهنگ دینی جامعه مشخص شود.