آفتاب

شربت «روی» طول دوره اسهال کودکان را کاهش می‌دهد

شربت «روی» طول دوره اسهال کودکان را کاهش می‌دهد

رییس انجمن علمی گوارش کودکان گفت: استفاده از شربت «روی» که اخیرا برای درمان اسهال کودکان توصیه می‌شود، طول دوره اسهال و همچنین حجم مدفوع را در آنها کاهش می‌دهد.

کد N323700

وبگردی