طرح فاضلاب تهران با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی به سرعت به اتمام نمی رسد و بیش از یك قرن طول می كشد. « رسول زرگر» معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینكه پیشتر شركت های تركیه ای و چینی نیز در خصوص احداث سدها ی ایران برای حضور در مناقصه اعلام آمادگی كرده بودند،گفت: مذاكرات اولیه برای تعیین پیمانكار دو سد بختیاری خرسان در حال انجام است.

● سالانه فقط ۴۰درصد اعتبارات مورد نیاز بخش آب كشور تأمین می شود

زرگر در ادامه تأكید كرد، سالانه ۱۰۰تریلیون ریال ظرفیت اجرایی و امكان جذب اعتبارات در بخش آب است، اما فقط ۴۰درصد از این اعتبارات در اختیار بخش آب قرار می گیرد. این در حالی است كه دولت و مجلس به این بخش اولویت خاصی می دهند. این مقام مسئول با اشاره به اینكه اعتبارات دولتی جوابگوی پروژه های بخش آب كشور نیست، خاطرنشان كرد: برای اینكه اجرای طرح ها به تأخیر انداخته نشود، باید از منابع دیگری همچون اعتبارات بانك جهانی، بانك توسعه اسلامی، تأمین مالی (فاینانس) و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود و در این راستا تنوع بخشی به منابع مالی را در اولویت قرار داده ایم. معاون وزیر نیرو سپس به آخرین وضعیت منابع مالی بخش آب و آبفای وزارت نیرو اشاره كرد و ادامه داد: ۵۰۰میلیون دلار جهت احداث شبكه های آبیاری و زهكشی ازمحل حساب ذخیره ارزی جذب شده است و حدود یك میلیارد دلار نیز جهت احداث سدها از محل تأمین مالی خارجی (فاینانس) با تصویب شورای اقتصاد استفاده خواهد شد.

● اجرای طرح فاضلاب تهران با اعتبارات فعلی بیش از یك قرن طول می كشد

زرگر با تأكید بر اینكه طرح فاضلاب تهران با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی به سرعت به اتمام نمی رسد و بیش از یك قرن طول می كشد،افزود: تاكنون جلساتی در خصوص تأمین منابع مالی وبرخی اصلاحات فنی طرح فاضلاب تهران تشكیل شده و قرار است با همكاری شورای شهر تهران لایحه ای جامع درارتباط با مسایل حاكمیتی، مدیریتی و مالی این طرح تهیه شود.

● مراحل نهایی تسویه حساب با تركمنستان در خصوص سد دوستی

معاون وزیر نیرو هزینه احداث سد دوستی بین ایران و تركمنستان را ۱۷۰ میلیون دلار اعلام كرد و گفت: قرار بود ۸۵میلیون دلار از این مبلغ توسط ایران و بقیه توسط تركمنستان تأمین شود، اما با توجه به بهره برداری این سد و عدم پرداخت هزینه یادشده از سوی تركمنستان،قراراست منابع تأمین این بدهی ها مشخص شود و مراحل تسویه حساب نهایی توسط دولت تركمنستان صورت گیرد.

● صادرات آب به كویت جدی شده است

زرگر با اشاره به حضور رئیس جمهور در اجلاس اخیر شورای خلیج فارس گفت:بعد از این جلسه و نتایج آن، بحث صادرات آب ایران به كویت از ركود خارج شده است و امیدواریم با سفر مقام های عالی رتبه كویت به ایران،چگونگی اجرایی شدن این طرح بسیار جدی تر توسط طرفین بررسی شود.