فرشید ابراهیمیان ، عضو گروه نقد هنری فرهنگستان و دبیر علمی هم اندیشی «نقد بومی» گفت: مهمترین ضرورت برگزاری این همایش، ایجاد و تنظیم مبانی و معیارهای منطبق با حکمت متعالیه اشراق ماست که با نگاه حکمی غربی متفاوت است.»

به نقل از روابط عمومی مرکز هنر پژوهی نقش جهان ، وی ادامه داد: « ایجاد چنین مبانی باعث می شود تا بتوانیم آثار ارزشمند هنر اسلامی و ایرانی گذشته و امروز را در زمینه های مختلف از جمله ادبیات، ادبیات دراماتیک، تئاتر، سینما ، نقاشی و...با نگاه حکمی خودمان نقد کنیم.»

ابراهیمیان در خصوص تعابیر مختلف از نقد و هدف فرهنگستان هنر افزود: «عده ای معتقدند که نقد یک مقوله وارداتی است و از این منظر که نگاه شرق و غرب به این مقوله متفاوت است ، نمی توان آثار حکمی ایران اسلامی را نقد کرد.

اما در عین حال برخی بر این باورند که ما سابقه ای از نقد داشته ایم که به دلایلی مثل پدیده های دیگر دچار نوعی گسست شده است یا به تعبیری وجود این گسست ۳۰۰ ساله که میان فرهنگ اصیل و سنتی ما با مناسبات مدرن ایجاد شده، سنت های قدیم را کم رنگ کرده و در بسیاری از موارد از بین برده است.

در این میان فرهنگستان هنر و گروه نقد قصد دارد سنت های نقد پیشین را با توجه به منابع موجود احیاء کند و از طرفی با وضع مبانی و معیارهای خودی بتواند آثار امروزی را نقد کند.»

وی با اشاره به ۴ همایش گذشته ، گفت:‌« تجربه ما در همایش های گذشته نشان از آن دارد که روز به روز اندیشه های جدیدتری در این همایش ها مطرح می شود و در کنار رشد نقد ، زمینه های گسترش و تعالی موضوع به دلیل ایجاد فضا برای تعامل افکار بوجود می آید که در نهایت امید است در این سیر تکاملی بتوانیم از طریق نقد هنر و نفد بومی به غایت اهداف خود نایل شویم.»

دبیر علمی همایش درباره حضور دو منقد چینی و هندی در این همایش افزود:‌« آقای شن لین ، پروفسور و عضو فرهنگستان هنر پکن و یکی از اعضای کانون جهانی منتقدان تئاتر است که سابقه درخشانی در پژوهش نقد بومی در کشور چین دارد.

شن لین و همکارانش مدتهاست که با توجه به بستر عرفانی موجود در کشورشان، سعی می کنند موازینی برای نقد آثار خودشان تنظیم کنند که از طریق آن بتوانند هنر چینی را که در واقع واجد زمینه های عرفانی کنفسیوسی و به طور کلی عرفان چینی است به نقد بکشند.»

وی ادامه داد: « بدیهی است که با معیارهای نقد غربی هم می توان به ویژه (با توجه به ویژگی های بینا متنی) هر اثری را به نقد کشید اما نقدی که از بطن یا جان یک جامعه با سابقه عرفانی برمی آید ، به حقیقت وجودی آن بسیار نزدیک تر است تا نقدی که بر اساس معیارهای غیر خودی صورت پذیرد.»

ابراهیمیان درباره حضور خانم دیپا پونجانی، یکی از منتقدان هندی افزود: « پونجانی پژوهش های مختلفی در زمینه هنر سنتی هند و سانسکریت دارد و در ایالت مومبای سرشناس است.

وی سعی دارد در پژوهش های خود به عناصر ریشه دار در سنت های سانسکریتی و به ویژه تئاتر سنتی هند دستیابی پیدا کند.

همچنین یکی دیگر از رویکردهای وی ، ایجاد زمینه های حصول به هنر سنتی و غنی «ماراتی» است که بر مبنای آن نقد هندی را فراهم سازد.»

لازم به ذکر است که این هم اندیشی روز یکشنبه ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۸-۱۰ در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله برگزار می شود.