ذخیره آب سدهای خراسان شمالی در پایان فصل پاییز نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد افزایش یافت.

مهندس علایی مدیرعامل شركت آب منطقه خراسان شمالی حجم ذخیره شده از سوی سد های این استان در پایان فصل پاییز را ۸۹ میلیون متر مكعب اعلام كرد و گفت: پارسال در زمان یاد شده حدود ۶۸ میلیون متر مكعب آب به وسیله سدهای استان ذخیره شده بود.

وی افزود: حجم آب ذخیره شده از سوی سد شیرین دره در پایان آبان ماه پارسال ۴۰ میلیون متر مكعب بود اما اكنون با ۳۷ درصد افزایش به حدود ۵۵ میلیون متر مكعب رسیده است.

وی با اشاره به كاهش حجم آب سد شیروان در مدت یاد شده گفت: این سد در پایان فصل پاییز پارسال ۱۹ میلیون متر مكعب آب داشت اما امسال به ۱۲ میلیون متر مكعب كاهش یافته است.

او گفت: برخلاف سد شیروان، حجم مخزن سدهای اسفراین و چری در پایان فصل پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه قبلی ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی حجم مخزن سد اسفراین در شرایط كنونی را حدود ۲۲ میلیون متر مكعب اعلام كرد.

مدیرعامل شركت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی همچنین مجموع حجم آب توزیع شده بین كشاورزان پایین دست سد های استان در فصل های بهار، تابستان و پاییز امسال را بیش از ۱۱۹ میلیون متر مكعب اعلام كرد.

مهندس علایی گفت: در این مدت ۱۲۳ میلیون متر مكعب آب وارد مخازن سدهای استان شده است.

وی افزود: تاكنون ۵ سد با مجموع توان تنظیم سالانه ۱۶۳ میلیون متر مكعب آب معادل ۱۰ درصد آب های سطحی استان در خراسان شمالی ساخته شده است.

به گفته او كار ساخت یك سد جدید در این استان در دست اجراست، موافقیت ساخت ۳ سد دیگر از شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی گرفته شده و ۶ سد دیگر نیز در دست مطالعه است.

بابك بهادری