نمایشگاهی از نقاشی‌های آنه‌محمد تاتاری در تهران برگزار می‌شود.

تازه‌ترین خلاقیت‌های برگزیده‌ی نخست چهارمین دوسالانه‌ی نقاشی جهان اسلام، در نمایشگاهی دو هفته‌یی در گالری ماه عرضه می‌شوند.

این نمایشگاه دربر گیرنده‌ی دوره‌های مختلف كاری این هنرمند ۵۲ ساله‌ی متولد گنبد كاووس است كه تازه‌ترین روایت او را با محور آفرینش انسان حكایت می‌كند.

آنه‌محمد تاتاری، مدرس دانشگاه است و تاكنون بیش از ۷۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و خارج از كشور برپا كرده است.

ترکیب مواد، اکرلیک، کلاژ و چاپ باتیک روی پارچه موادی است كه وی عموما در خلق آثارش به‌كار می‌گیرد.

او باور دارد: بخشی از كار ما شناساندن هنرمند به هنرمندان غربی است؛ به این علت كه آن‌ها همچنان كه آثارشان را به ما نشان می‌دهند، مادی و ظاهری عمل می‌كنند؛ درحالی‌كه آثار ما ذهنی هستند و در خلوت هنرمند خلق می‌شوند.

او تاكید دارد: هنرش در قالب سنت و آیین ایرانی خود با جهان بیرون ارتباط داشته باشد. بنابراین هنرش را در قالب سبك‌های مختلف هنر جدید و پست‌مدرن با تفكر و فلسفه‌ی شخصی‌اش به جهان معرفی می‌كند.

نمایشگاه تاتاری از ۲۱ دی‌ماه جاری گشایش می‌یابد و تا دوم بهمن ماه‌جاری در محل گالری یادشده از ساعت ۱۵ تا ۱۹ واقع در خیابان آفریقا - جردن - بلوار گلستان، شماره‌ی ۸۹ برپا می‌ماند.