اساسنامه ۱۰ نیروگاه كشور در۷ تا ۱۰ روز آینده به دولت ارسال می شود. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح ـ وزیر نیرو ـ در خصوص تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه موردنیاز طرح های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در وزارت متبوعش در سال آینده ، گفت: اولویت بعدی وزارت نیرو اتمام طرح هایی است كه در صورت اختصاص بودجه در سال ۸۸ راه اندازی خواهند شد. وزیر نیرو ادامه داد: برای اجرای پروژه های فاضلاب در كشور در سال آینده ۴۶۰ میلیارد تومان اختصاص یافته كه از این میزان ۵۰ میلیارد تومان سهم شهر تهران بوده و این در حالی است كه برای تكمیل پروژه فاضلاب در پایتخت سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وزیر نیرو درپاسخ به سؤالی درخصوص تأمین گاز موردنیاز نیروگاه ها گفت: رایزنی های مؤثری با وزارت نفت و راه و ترابری برای تأمین گازوئیل و مازوت موردنیاز این واحد ها با استفاده از خطوط ریلی انجام شده است. وی ادامه داد: مصرف برق در هفته گذشته با حدود هزار مگاوات افزایش به ۲۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید و این به دلیل سرمای هوا و استفاده مردم از وسایل گرمازای برقی بوده است.

فتاح اظهار كرد: ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان به اساسنامه ۱۰ نیروگاه كشور برطرف شده و امیدواریم در ۷ تا ۱۰ روز آینده این اساسنامه به دولت ارسال شود. وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص روند اجرای پروژه فاضلاب شهر تهران افزود: چهار مدول فاضلاب تهران كه با استفاده از وام بانك جهانی در حال ساخت است ۹۰ درصد پیشرفت داشته و این پروژه در سال آینده با تحت پوشش قرار دادن دو میلیون نفر به بهره برداری می رسد. وی در خصوص احتمال جابه جایی زمان بندی تغییر ساعت رسمی كشور در سال های آینده تأكید كرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر ساعت در سال ۸۷ از اول فروردین تا پایان شهریور خواهد بود، اما با توجه به تجربه سایر كشور ها ممكن است دامنه این تغییر در سال های بعدی متفاوت باشد.