مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران از راه اندازی واحد سوم بخش گاز نیروگاه سیكل تركیبی جهرم خبر داد وتصریح كرد: هر سه واحد این نیروگاه زودتر از موعد زمانبندی به بهر ه برداری رسیده است. به گزارش مهر ، محمد بهزاد درباره اهمیت این طرح گفت: این نیروگاه علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز منطقه جنوبی كشور ، تأثیر بسزایی در افزایش پایداری شبكه سراسری برق نیز خواهد داشت. مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران در عین حال نیروگاه جهرم را داخل سازترین نیروگاه حرارتی كشور عنوان كرد و افزود: در این نیروگاه ۹۷ درصد تجهیزات مورد استفاده ساخت داخل است كه این موضوع نشان از توانمندی متخصصان ایرانی دارد.بهزاد با اشاره به این كه بخش گاز این نیروگاه در ۶ واحد ۱۵۹ مگاواتی در حال ساخت است، اظهار داشت: مجموع ظرفیت تولید برق بخش گاز این طرح پس از پایان عملیات ساخت به حدود یك هزار مگاوات خواهد رسید.

وی گفت: برای ساخت بخش بخار این طرح ، افزایش بازده و ظرفیت تولید برق نیروگاه نیز پس از اتمام بخش گاز طرح برنامه ریزی شده است.بهزاد یاد آور شد: دو واحد نخست این طرح نزدیك به ۸ ماه زودتر از برنامه زمانبندی راه اندازی شد و واحد سوم نیز تقریباً با رعایت همین فاصله زمانی با شبكه سراسری برق كشور سنكرون شد. مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران درعین حال تصریح كرد: با احتساب واحد سوم نیروگاه جهرم ، از ابتدای سالجاری تاكنون بیش از ۲۵۰۰ مگاوات در قالب ۱۸ واحد نیروگاهی توسط سازمان توسعه برق ایران به ظرفیت تولید برق كشور افزوده شده است.بهزاد با بیان این كه در سال گذشته با به جا گذاشتن یك ركورد نسبت به سالهای پیش از آن ۳۲۳۴ مگاوات توسط سازمان به ظرفیت تولید برق كشور افزوده شد ، اضافه كرد: در صورت به نتیجه رسیدن تلاشهای دست اندركاران همه طرحهای موجود، در سالجاری نیز به دنبال شكستن ركورد سال گذشته هستیم.