سیدمحمد بهشتی، مهدی حسینی،‌ حسن بلخاری، حبیب الله صادقی و كامران عدل كارنامه چند دهه فعالیت هنری میر حسین موسوی را در گستره‌ نقش و رنگ و در فضاهای معمارانه بررسی و تحلیل كردند.

به نقل از روابط موسسه فرهنگی -هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، در نشست پژوهشی « بیان هنری در نقاشی ها و معماری های مهندس میرحسین موسوی كه روز دوشنبه درسینما تك این مجموعه برگزار شد صاحبنظران و كارشناسان ، كارنامهٔ دهها سال فعالیت این چهره نام آشنای بحرانی ترین سالهای سرنوشت را در عرصه هنر و خلاقیت های زیبایی شناسانه در نقاشی و معماری از ابعاد مختلف بررسی و بر رمز واشارت در نقاشیو هویتو معنا در معماریهای او تاكیدكردند.

در این نشست كه با استقبال علاقمندان روبرو شد سیدمحمد بهشتی، مهدی حسینی، كامران عدل، ر حسن بلخاری، حبیب اله صادقی و سهراب هادی در میزگردی بطور مشروح دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص آثار هنری مرد خاموش سیاست و سالك مقیم ساحت هنر بیان كردند. ابتدا سید محمد بهشتی با بیان این نكته كه بالاخره چهره مهندس موسوی هنرمند از پس ابرها بیرون آمد و این فرصت فراهم شد كه چهره هنری ایشان بطور مستقل و مشخص بررسی و تحلیل شود و این جای خوشحالی بسیار دارد، گفت: آثار او در عرصه معماری در یك امتداد دهها ساله با همه فراز و نشیب خود یك بیان واحد دارد و ان جستجوی هویت و تلاش پیگیر برای نفوذ به ذخیره و پشتوانه تاریخی ما در معماری است كه هیچگاه این كوشش و خواست بزرگ دچار انقطاع یا گسستگی نشد.

وی افزود: ۷ بنایی كه مهندس موسوی معماری كرده و عكس های این بناها را در این نمایشگاه می بینیم مثل هفت منزل یك طریقت هستند كه اعوجاج و انحرافی در آنها نمی بینید،‌ معمار به وضوح نقاشی خود را در برقراری یك ارتباط جوهری و بنیانی با گذشته و آن معرفت تاریخی شكل داده و هرگز در سطح و ظاهر نمی ماند و به نسبت های صوری و دكوراتیو اكتفا نمی كند.

وی گفت:موسوی شاعر معماری‌های خویش است و با زبان و مصالحی كاملا ایرانی در معماری خود سخن می‌گوید.

در ادامه مهدی حسینی مدرس و محقق هنری با بیان سوابق هنری میرحسین موسوی از اوائل دهه ۴۰ و مشاركت در تأسیس گالری هنر ایران بهمراه مرحوم قندریز، ‌روئین پاكباز و ... و انتشار مقالات و نقدهای هنری در همان دوران و نیز با ذكر تاریخچه ای از نمایشگاه‌های آثار این هنرمند در سالهای اخیر خاطر نشان كرد: بیان در نقاشی موسوی جدید است اما ریشه ای عمیق در فرهنگ سنتی شرق دارد و بسیار متأثر از سنت هنری شرق دور است وی آنگاه با بیان كلیات و مبانی نظری هنر شرق همچون ذهنی بودن، ‌درونگرایی و اندیشه برانگیزی و استحاله طبیعت از منظر خیال خلاقه هنرمند افزود : تجلی و ترجمه تصویری و تجسمی این اندیشه ها و مقاهیم مجرد و متعالی در هنر نقاشی، كاری است سخت و دشوار و دیریاب كه جز با مكاشفه مجذوبانه و غوطه و رشدن در خلاء‌و خلوتی ژرف و در نهایت ،‌نائل شدن به یك نوع خودشناسی و ادراك و معرفت باطنی امكان پذیر نمی‌شود.

سپس حبیب صادقی نقاش و رئیس موزه هنرهای معاصر با ذكر اینكه مهندس موسوی جزو نسلی راسخ ، متفكر و پویا بود كه آمده بودند تا از حقیقتی بزرگ بنام انقلاب اسلامی دفاع كنند گفت: نگاه مینی مالیستی او در نقاشی‌هایش تجسمی ایجازگونه و استعاری از تنزه و پالایش یافتگی طبیعت است كه از نقشمایه‌های دوران ایلخانی تا صفوی سیر این پالایش و تجلی این اشارات رمزی را می‌توان جستجو كرد.

وی تاكید كرد: نگاه تغزلی و شاعرانه این هنرمند از مراقبه درونش برخاسته و تجلی همان نگاه مثالی و متعالی نقاشی ایرانی است كه از عینیت فراتر می‌رود به یك معرفت دیداری چند ساحتی می‌رسد كه از هرسو به آنها نگاه كنی به یك برداشت تازه می‌رسی.

این منتقد و صاحبنظر هنری افزود: نظم و فواصل،‌سكوت، پیوستگی،‌ریتم،‌ روابط ارگانیك اشیاء و وحدت در عین كثرت بمثابه اصل محوری و كلیدی ترین رمز و معنای فلسفه هنر شرقی اسلامی و ایرانی را در گوشه گوشه و جای جای لحظه های، فضاها و ساحتهای نقاشی و معماری های موسوی می توان نگریست كه همه در استمرار یك سنت و با نگاهی به امروز انسان و جامعه چهره می گشاید.

پس از آن نوبت به حسن بلخاری استاد دانشگاه و صاحبنظر حكمت و هنر شرق رسید كه با اشاره به ماهیت شرقی آثار میرحسین موسوی به طرح مباحثی در خصوص حكمت نظری هنر در شرق پرداخت و اظهار داشت:معماری سنتی ما با عرفان پیوند ذاتی دارد و در فرهنگ ما معماری از حكمت جدا نبوده و هر كس به معماری سنتی پرداخته قطعآ در ساحت عرفان مقیم بوده و در آثار معماری مهندس موسوی نیز هم شرقیت را می بینیم و هم آرامشی كه در جان انسان شرقی است با همه آن مجذوبیت و خلسه و راز.

در پایان كامران عدل نیز كه عكس‌هایش از معماری های موسوی در نمایشگاه ارائه شده با تاكید برخاص و منحصر به فرد بودن این شیوه معماری گفت: استفاده این هنرمند از عناصری چون باغ ایرانی، آب، فواره و آب نما نشان از عمق توجه او به مفاهیم متعالی سنتهای فرهنگی این سرزمین دارد به نحوی كه شما را مجبور می كند مقابلش بایستید و بی اختیار به فكر فرو روید. مهندسی و معماری او فتوژنتیك است و این را در فلسفه كاربرد نور، بازی نور و سایه و بازتاب های نور در هر اثرش می بیبینید.

نمایشگاه نقاشی ها و معماری‌های میرحسین موسوی تا ۲۶ دی ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.